Log in and view our publications

MENU

Allegro

Planttype: Allegro ontwikkelt zich tot een opgaand planttype dat makkelijk strekt waardoor een groot plantvolume ontstaat. Doordat de bloemtrossen onder het gewas blijven loopt Allegro weinig risico op nachtvorstschade en is het gewas ook makkelijk af te dekken. De lange bloemtrossen vertakken aan het uiteinde in compacte clusters van 6 tot 10 bloemen.

Oogstverloop:
Allegro is een vroege éénmaaldrager met een vergelijkbaar oogstverloop als Clery. De bloei begint iets later dan Clery, maar dit wordt ingehaald door een snelle ontwikkeling en afrijping van de vrucht,

allegro1
allegro2

Productie:
De opbrengst van Allegro is zeer hoog, de klasse 1 opbrengst ligt gemiddeld 20% boven die van Clery. De vruchtmaat is namelijk gemiddeld iets hoger dan bij Clery, wat vooral tot uiting komt in de tweede helft van

De bloemen bevatten veel stuifmeel waardoor de zetting uitermate goed is en het aandeel misvormde vruchten beperkt blijft. Allegro kenmerkt zich door de zeer uniforme middellange kegelvormige vruchten. De aar> hebben een helder rode kleur. De vruchten voelen stevig aan en de vruchthuid is weinig kwetsbaar. Het vruchtvlees is stevig maar niet knapperig maar vrij sappig met een goede textuur. Allegro heeft een goede sm Omwille van deze kwaliteiten is Allegro zowel geschikt voor de groothandel als voor de thuisverkoop. 

Allegro is weinig gevoelig voor zowel stengelbasisrot (Phytopthora cactorum) als verwelkingsziekte (Verticillium) en ondervindt ook geen problemen met meeldauw (Sphaerotheca). Allegro is wel vatbaar voor antracr

allegro3
allegro5

Allegro kenmerkt zich door een sterke groeikracht. Vandaar dat dit ras vooral geschikt is op oudere en zwaardere gronden waar de weggroel wat moeilijker is. Het is belangrijk om voor een voldoende watergift te

anderzijds de stikstofgifte tot een minimum beperkt dient te worden.
Omwille van de van nature grote groeikracht van Allegro is dit ras niet geschikt voor de teelt onder tunnels en op substraat.

Bekijk onze andere rassen