Log in en bekijk onze publicaties

MENU

Salsa

Salsa is een kruising uit 1998 geselecteerd door Bert Meulenbroek. Fresh Forward heeft het eigendomsrecht van Salsa. Het licentiebeheer staat tevens onder controle van Fresh Forward. Salsa is een laat junidragend aardbei ras dat 7 tot 10 dagen na Elsanta in productie komt. Salsa is bijzonder productief en geschikt om na het normale openluchtseizoen de markt van aardbeien te voorzien. Salsa is voor de 'pick-your-own' bedrijven. Omwille van de gevoeligheid van de vruchthuid voor drukplekken is het ras minder aangewezen voor de afzet via de klassieke marktketen. Salsa is weinig gevoelig voor verwelkingsziekte (Verticîffium) en daarom een goed alternatief voor de teelt op oudere gronden waar reeds vele jaren aardbeien worden geteeld en grondontsmetting niet mogelijk.

salsa_04926
salsa_zonder_logo

Planttype: Salsa ontwikkelt zich tot een stevig en groeikrachtig gewas. Typisch kenmerk van Salsa zijn de helder groene bladeren, de harige bloemstengels en de makkelijke rankvorming.

Bloei en oogstvroegheid: De bloemkwaliteit is reeds vanaf het begin van de bloei goed. In open lucht begint de bloeiperiode 7 tot 10 dagen na die van Elsanta. Omwille van de latere bloei is Salsa beschermd voor schade door nachtvorst in oogst begint later dan bij Polka en vrijwel gelijktijdig met Florence.

Vruchtvorm: Salsa produceert een belangrijk aandeel grootvruchtige aardbeien . De eerste aardbeien zijn erg groot, kegelvormig en soms wat gegroefd. De secundaire en tertiaire vruchten zijn afgerond kegelvormig. De vrucht met het omhoogstekend kroontje en vertonen daardoor soms een witte kraag. Het gemiddelde vruchtgewicht ligt 30 tot 40 % boven dat van Elsanta. 

Vruchtkwaliteit: De vruchten zijn rood gekleurd en inwendig licht rood tot wit. De aardbeien van het ras Salsa zijn sappiger dan die Elsanta. De smaak is goed maar de vruchten hebben een geingere zoet-zuur verhouding dan Elsant ligt wat dieper en de vruchthuid is wat gevoeliger voor drukplekken. 

Productiviteit: De vermaktbare opbrengst is bij Salsa gemiddeld 20% hoger dan bij Elsanta. Salsa kenmerkt zich door een zeer goede vruchtsortering en een makkelijke plukbaarheid.

salsa9803
salsa_04924

Ziektegevoeligheid: Salsa heeft een goede groeikracht en is resistent tegen verwelkingsziekte (Verticillium). Daarnaast is Salsa ook weinig gevoelig voor meeldauw (Sphaerothera mac.). (Phytophthora cactorum) dan de rassen Korona en Polka. Salsa is echter wel vatbaar voor vruchtrot (Botrytis cinerea).

Teeltervaringen: Salsa is minder gevoelig voor wintervorst dan Elsanta. Vandaar dat het ras geschikt is voor de open luchtteelt in wat koudere regio's. Met Salsa kunnen goede opbrengsten bekomen worden in het normale seizoen, plant als met een doorgeteelde frigoplant. Salsa is makkelijk plukbaar maar de vruchthuid is gevoelig voor drukplekken. Omwille van deze redenen is het ras geschikt voor de lokale directe verkoop en voor "zelf-pluk"-bedrijven. Om de vruchten voldoende vr glans te laten behouden dient tijdens de teelt maar weinig met stikstof bemest te worden. Daarnaast is een goede preventieve bestrijding van vruchtrot belangrijk daar Salsa zich vaak tot een vrij dicht gewas kar Vanwege de late bloeiperiode dient men rekening te houden met bespuitingen tegen de aardbeibloesemkever (Anthonomus). 

Bekijk onze andere rassen