Log in en bekijk onze publicaties

MENU

Opera

Planttype: Opera is herkenbaar aan haar opgerichte groeiwijze met lange bladstelen en licht groen blad. Bladanalyses hebben aangetoond dat Opera graag wat meer sporenelementen heeft met name zink, mangaan en ijzer in Elsanta. In de zomerplanting met gekoelde trayplanten is Opera wat gevoeliger voor tip-bum vanwege de snelle groei. Er wordt daarom geadviseerd om met een relatief lage EC te starten en in het startschema veld weinig of geen ammonium te voorzien. Opera heeft vanwege haar sterke wortelontwikkeling een grote waterbehoefte. Een regelmatige en voldoende irrigatie is belangrijk om tipburn te voorkomen. Alle bloemtakke1 worden voldoende lang en steken uit het gewas. Dit bespaart veel tijd op het tros doorhalen in vergelijking met Sonata en Elsanta. Anderzijds verloopt de bestuiving hierdoor beter. Ander voordeel is de makkelijk• doordat de vruchten goed zichtbaar zijn; ze klikken daarenboven ook goed af. Opera heeft een lagere koudebehoefte dan Sonata en Elsanta wat het ras interessant maakt voor de doorteelt. Bij E lsanta en Sonata zijt dan vaak een probleem wanneer er in de winter niet genoeg koude gevangen wordt. Dat gebrek aan koude dient dan gecompenseerd met dagverlengend belichten. Bij Sonata blijft de eerste tros vaak toch nog te kot de zetting vaak een probleem in de doorteelt. Opera strekt veel makkelijker vanwege haar lage koudebehoefte en heeft dat probleem niet. 

opera_3
opera

Productie en vruchtkwaliteit: Opera heeft vrijwel dezelfde bloei· en oogst periode als Elsanta. De bloemtakken hebben echter een veel eenvoudigere struktuur. De meeste bloemtakken hebben een 6 tot 7-tal vruchten. Enkel de eerste bloemtak k hebben met een S·tal extra vruchten. De bloemtakken komen bij Opera ook meer gespreid uit de planten. Deze eigenschappen hebben tot gevolg dat over vrijwel het hele seizoen de vruchtmaat behouden blijft. 1 vruchtgewicht bij Opera is zowel in het najaar als het voorjaar aanzienlijk hoger dan bij Elsanta : van 19 tot 24 gram versus 12 tot 15 gram. Doordat de bloemen van Opera voldoende levenskrachtig stuifmeel en la1 hebben is de zetting goed. Misvorming komt eerder zelden voor. De eerste vruchten wegen vaak meer dan 50 gram en kunnen soms wat hol zijn. De primaire vruchten zijn vaak erg grof en soms geribd of gegroet opgekweekt zijn in het najaar onder een hoog N-regime. In het algemeen hebben de vruchten echter een mooie kegelvorm. Vanwege de goede zichtbaarheid van de vruchten en het hoog vruchtgewicht wordt m aanzienlijk hogere pluksnelheld behaald dan bij Sonata en Elsanta. Dit is een belangrijk economisch voordeel bij de doorteelt waar arbeid een grote kostenfactor is. De productie van Opera is minstens vergelijkbaar m Onder glas geeft Opera rode glanzende vruchten met een sterke 'bite'. De vruchthuid is steviger dan die van Elsanta maar het vruchtvlees is sappig. De smaak komt vooral tot haar recht bij zonniger weer. Gemiddel1 van het vruchtvlees vergelijkbaar met dat van Elsanta. De bewaarbaarheid van Opera is goed. In de praktijk kan Opera in de tweede helft van de teelt soms wat krimp-en zwelscheurtjes vertonen rond de zaadjes. Dat kan gebeuren bij in periodes van lagere instraling en temperatuur. Een regelmatige watergifte en EC kan hierbij verhelpen. 

Ziektegevoeligheid: Sterk punt van Opera is de geringere gevoeligheid voor stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) in vergelijking tot Sonata en Elsanta. Opera staat in het algemeen sterk op de wortel en is ook bij het koudleggen 11 minder gevoelig voor wortelsterfte en roodwortelrot (Phytophthora fragariae). Opera lijkt tot hiertoe iets meer tolerant voor meeldauw (Sphaeroteca macularis) dan Elsanta. Bij de teelt op substraat kan er soms wat • cinerea) in het groene vruchtstadium voorkomen maar dit is minimaal. Gebaseerd op kunstmatige infectieproeven met Xanthomonas fragariae door PCfruit (St.Truiden) is Opera wat gevoeliger dan Sonata voor deze. In de praktijk is het echter zo dat bij opplanten onder bescherming met name glas, waar het klimaat vrij droog is, dit geen item is. 

opera_2
opera_1

Besluit: Een aantal aardeitelers van de Greenery gaan dit jaar grootschalig met het ras Opera aan de slag. Het zal in de doorteelt en stelling teelt worden beproefd als alternatief voor Elsanta. Wat betreft vruchtgrootte, zettin is dit ras een stap vooruit op Elsanta en een interessant alternatief voor glastelers. Als de handel tevreden is over de vruchtkwaliteit van Opera en goed weg kan met deze aardbeien gaat Opera zeker een deel van Elsanta onder glas vervangen. 

Bekijk onze andere rassen