Loggen Sie sich ein und sehen Sie sich unsere Publikationen an

MENÜ

Vivaldi

Zeer sterk glanzende en stevige, felrode aardbeien met een bijzonder goede bewaarbaarheid. Dat zijn de opvallende kenmerken van Vivaldi, een middentijds rijpende eenmaaldrager van Fresh Forward. De aantrek smaken goed en laten zeer weinig drukplekken zien. Door de houdbaarheid is het ras zeer geschikt voor de langere handelsketens. Vivaldi is daarmee een alternatief voor Sonata in de normale teelt en frigoteelten. interessant voor gekoelde teelten en kasteelten.

Bloei en plukperiode: De kwaliteit van de bloemen van Vivaldi is goed. De bloemen zijn middelgroot en produceren voldoende stuifmeel, waardoor het percentage misvormde vruchten laag is. De bloei is vaak uitbundig en massaal. Het a< tros is vrij hoog. Dit leidt soms tot iets kleinere vruchten en een korte intensieve plukperiode. De trossen blijven ruim onder het blad. In kasteelten moet worden gezorgd voor voldoende strekking van de trossen oogstmoment is als de vruchten oranje rood zijn. De oogst is gemiddeld twee dagen vroeger dan die van Sonata.

vivaldi_dsc07566
vivaldi_dsc07581

Fruchtqualität:: Vivaldi maakt mooie kegelvormige tot kort conische, sterk glanzende vruchten. Ze zijn sappig en hebben een aangenaam aardbeiaroma. De oranje rode aantrekkelijke aardbeien zijn ongeveer net zo groot als die ' textuur is duidelijk harder dan gebruikelijk. De vruchten zijn uniform en hebben zaadjes die min of meer gelijk liggen met de oppervlakte. Drukplekken komen nauwelijks voor en als ze er al zijn, zijn ze meestal zichtbaar. De houdbaarheid is bijzonder goed. Bij hoge temperaturen kan de vrucht iets doorkleuren. Daarom moet men wel het juiste oogstmoment kiezen. De vruchten kleuren van onder aan de punt naar boven, zodat de zijde van de kelk het langste bleek van kleur blijft. De vruchten zijn verder goed bestand tegen regen en meeldauw.

Oogst en productie:
De opbrengst van V ivaldi is vergelijkbaar met die van Sonata. Het ras is vrij makkelijk te plukken, soms zelfs makkelijker dan bij Sonata. Als er veel kleine vruchten aan de planten hangen kunnen de vruchtsteeltje waardoor de aardbeien zelfs te makkelijk los komen. Bij de opkweek van het plantmateriaal, zeker voor trayplanten of wachtbedplanten, moet alles er op gericht zijn een goede spreiding in de aanleg van de trossen, de vruchtgrootte ten goede. Bij een geconcentreerde bloei kunnen de vruchten te klein blijven.

Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten: Vivaldi maakt een bossig, sterk opgaand gewas dat aan het eind van de oogstperiode vrij vatbaar kan worden voor meeldauw in het gewas. Meeldauw op de vrucht Is tot nu toe echter niet gevonden. Daarentegen i: tolerant tegen stengelbasisrot (P. cactorum) en ook vruchtrot (B. cinerea) is geen probleem. De gevoeligheid voor verwelkingsziekte (V. dahtiae), Xanthomonas fragariae en Colletotrichum acutatum is nog onbekend, deze ziekten nooit aangetroffen in Vivaldi.

vivaldi_img0160
vivaldi_img7915

Teeltervaringen: De teeltervaringen met Vivaldi zijn tot nu toe beperl<t. Wel is duidelijk dat Vivatdi een grote koudebehoefte heeft. Daarmee moet rekening worden gehouden in vroege teelten in tunnel en kas. Een langere rustperiode zal zeker noodzakelijk zijn. In de zomer kunnen de vruchten bij hoge temperaturen doorkleuren. Dit maakt Vivaldi vooral geschikt voor de vroege teelten in kas en tunnel, en de normale vollegrondsteelten. Eigenlijk alternatief wanneer Sonata problemen geeft met houdbaarheid en drukptekken en ook voor substraatteelten om minder problemen met Phytophthora cactorum te hebben.

Bekijk onze andere rassen