Loggen Sie sich ein und sehen Sie sich unsere Publikationen an

MENÜ

Flair

Het vroegste ras op de markt met een sterk aroma en goede smaak. Flair biedt mogelijkheden voor de vroege teelt onder glas en tunnel. In tegenstelling tot Darselect hebben de vruchten van Flair een betere zettini een goede glans. Ten opzichte van Clery heeft Flair het voordeel nog een aantal dagen vroeger te zijn. Ten opzichte van Lambada is Flair minder gevoelig voor wortelziekten en zijn de vruchten harder. In het noorder Scandinavië vervangt Flair het minder smaakvolle Honeoye. 

flair_teelttunnel2
flair_substraat

Bloei en plukperiode: Gezien de vroegheid van Flair is het een ideaal ras om het aardbeiseizoen op te starten. Flair kan twee tot vijf dagen vroeger zijn dan Clery. De bloemtakken van Flair zijn tang waardoor vaak de bloemen boven het Hierdoor, en zeker bij afdekking met vlies of folie, is er echter ook meer kans op nachtvorstschade en dienen hier passende voorzorgsmaatregelen genomen te worden. De vruchten van Flair groeien snel uit zodat er geconcentreerde oogstperiode volgt. Gemiddeld genomen is de oogst op vier weken voorbij. 

Fruchtqualität:: Flair houdt van een koel klimaat; de vruchten groeien dan goed uit en zijn voldoende stevig. Flair heeft een makkelijke vruchtzetting. Dit echter onder voorwaarde dat de planten voldoende winterkoude gekregen 1 strekking van de bloemtakken en de kwaliteit van de bloemen. Bij een warm najaar kan Flair, doordat de bloemaanleg vroeg begint, makkelijker wat voorbloei geven. De vruchtvorm is wat langwerpig kegelvormig mooie glans en helrode kleur. 

Oogst en productie: Typisch voor Flair is haar open opgericht gewas met relatief weinig blad op lange bladstelen. Door deze plantopbouw zijn de aardbeien makkelijk te plukken. Belangrijk tijdens de uitgroei en de oogst is een vo ldoendf tunnels is het bij warm weer nodig om de twee dagen te plukken in de morgend om zo overrijpheid te voorkomen. Worden de aardbeien niet tijdig geplukt dan kleuren ze makkelijk door bij bewaring. Omwille van dE uitermate geschikt bevonden voor rechtstreekse verkoop. Het vruchtgewicht is vergelijkbaar met Clery en ook de productie kan op dezelfde hoogte liggen indien tijdig geplant en goed bijbemest in het najaar. Ook is het belangrijk om voldoende vroeg te stekken en in de loop van september en oktober goed bij te bemesten om een zo een goed productiepotentieel te bekomen. 

flair_jansen1
flair_38

Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten: Flair is weinig gevoelig voor bodemziekten in het algemeen. Niettemin zijn preventieve maatregelen tegen Phytophthora cactorum aanbevolen. Flair is niet erg gevoelig voor meeldauw, op stellingteel ten kunnen vruct worden. Daar Flair erg gevoelig is voor bodemherbiciden is het aanbevolen om met bespuitingen te wachten totdat de aardbeiplanten voldoende zijn ingeworteld en ook voorzichtig met de dosis te zijn.

Teeltervaringen: Omwille van de hoge winterkoudebehoefte en de voorkeur voor lage temperaturen tijdens de afrijping is Flair geschikt voor koudere teeltregio's. Er kunnen goede resultaten geboekt worden in open lucht en onder vruchten zijn vrij regenvast. Ook onder tunnels kan met Flair een goed resultaat geboekt worden dit onder voorwaarde dat er voldoende gelucht en geïrrigeerd wordt. Bij warmte of droogte kunnen de planten open en plukbaarheid moeilijk wordt. Flair houdt nu eenmaal van een koeler klimaat en is net daarom geschikt voor vroege teelten.
Flair heeft ook mogelijkheden a1s trayplant voor de vroege kasteelt. Hier is het belangrijk om de winterrust te doorbreken door middel van een voldoende lange koelcelbewaring of bijkomend dagverlengend. Het gewastype van Flair kenmerkt zich soms door de wat gelepelde bladeren of licht gekleurde langwerpige bladeren, typische symptomen van zinkgebrek. Naast de extra behoefte aan zink dient Flair ook voldoende te krijgen. Flair is vooral een ras voor de direkte huisverkoop of korte ketens. Het wordt als smaakras gepromoot bij de consument. 

Bekijk onze andere rassen