Loggen Sie sich ein und sehen Sie sich unsere Publikationen an

MENÜ

Figaro

Figaro is een kruising uit 2001 geselecteerd door Bert Meulenbroek. Het ras is eigendom van Fresh Forward. Figaro is een middenlaat junidragend aardbeiras. Ten opzichte van Elsanta geeft Figaro grotere en hard vrucht. Vanwege de groeikracht en de goede vruchtkwaliteit kan Figaro een goed alternatief zijn voor de zomerteelt van Elsanta met gekoelde wachtbedplanten. Daarnaast is Figaro tevens geschikt voor de teelt in open lucht of onder tunnels met frigoplanten in meer zuidelijk gelegen teeltregio's. In het najaar gaat de bloemaanleg onder deze klimatologische omstandigheden.

In de voorjaarsteelt een goede productie behaald worden. Het goed gemiddelde vruchtgewicht en de hoge pluksnelheid zijn hierbij duidelijke voordelen van het ras.

figaro_pri2
figaro_grondlteelt

Pflanze: Figaro is een junidrager. Het ontwikkelt zich tot een fors en stevig gewas met zeer grof blad. Figaro kenmerkt zich door een licht groene bladkleur, lange en licht behaarde bladstelen. Figaro heeft weinig maar lange bloemtrossen. Als verse plant geeft Figaro minder bloemtakken dan Elsanta. Iedere bloemtak draagt 6 tot 8 vruchten.

Bloei en oogstvroegheid: Figaro bloeit tijdens de oogstperiode van Figaro zijn vergelijkbaar met Elsanta. De bloemen zijn van goede kwaliteit met veel stuifmeel en worden door insecten dan ook graag bevlogen.

Vruchtvormen: De vruchtzetting verloopt bij Figaro goed en er is minder vruchtmisvorming dan bij Elsanta. De eerste vruchten zijn erg groot, wat afgeplat en soms gegroefd met wat dieper ingeplante kelkblaadjes. De meerderheid zijn uniform kegelvormig. 

Fruchtqualität:: Figaro heeft een oranje tot hel rode kleur. Figaro kleurt niet donker door wat het ras geschikt maakt voor de zomerproductie. Intern is het vruchtvlees witroze gekleurd. De vruchten zijn goed van smaak en hebben en zijn stevig en het uitstalleven voldoet goed. 

Productiviteit: De opbrengst van Figaro als verse plant is vanwege het geringere aantal bloemtakken en vruchten per tros gemiddeld 20 % lager dan bij Elsanta. Daartegenover staat een aanzienlijk betere vruchtgrootte (30 % hoger) en een hogere pluksnelheid. Met gekoelde planten kan het productiepotentieel nog verbeterd kan worden door het optimaliseren van de plantperiode en de bemesting. 

figaro_dsc03210a
figaro_dsc00424

Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten: De vruchten zijn in het groene stadium gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea). Het gewas is minder gevoelig voor meeldauw (Sphaerotheca macularis) dan Elsanta. Figaro is ook gevoelig voor stengelbasisrot (cactorum), verwelkingsziekte (Verticiffium dahliae) en voor koprot (Rhizoetonia). 

Teeltervaringen: Figaro geeft goede teeltresultaten als wachtbedplant in de gekoelde teelt. De grote vruchtmaat, de stevigheid en de oranje-rode kleur zijn een duidelijk voordeel tijdens de productie in de zomer. Niettemin is het een preventieve bespuiting tegen vruchtrot uit te voeren tijdens de bloei en de vruchtzetting. Figaro is ook geschikt in open lucht als doorgeteelde frigoplant waarbij een hogere productie gerealiseerd kan worden. De planten dienen uit voorzorg voor wintervorst afgedekt te worden.
Voor de glasteelt is Figaro minder geschikt vanwege de geringere kleuring in het najaar en vanwege de stugheid van de dikke bloemstengels in het voorjaar waardoor Figaro moeilijker te plukken is. 

Bekijk onze andere rassen