Welkom bij Fragaria Holland

 

Opera

Op 6 januari jongstleden lanceerde Fresh Forward haar nieuwe junidrager “Opera” op de Soft Fruit Conference in Den Bosch, Nederland.

Opera is getest bij een tiental kastelers in de zone van Breda de vorige twee jaar onder het nummer FF1203. Dit nieuwe nummer heeft het bij de doorteelt beter gedaan dan Elsanta betreft vruchtmaat en totale opbrengst. Ook bij een beperkt aantal proeven op stellingen kwam FF1203 goed voor de dag vanwege het behoud van een goede vruchtmaat ondanks het warme weer in 2015 en 2014.

Gebaseerd op deze ervaring gelooft Fresh Forward dat Opera een deel van de doorteelt van Elsanta kan vervangen en wordt het ras opgeschaald.

 

©Fragaria Holland BV.
Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fragaria Holland BV.